Naša firma sa zaoberá tvorbou krajiny, verejnej, vyhradenej a súkromnej zelene.

 

 TVORBA V KRAJINE zobrazit galeriu

- vypracovanie dokumentácie MÚSES pre PPÚ:

- v k.ú. Letničie a Rúbanice (2007 - 2008)

- v k.ú. Boleráz (2008 - 2009)

- v k.ú. Vydrany (2009)

- v k.ú. Dolný Štál (2010)

- v k.ú. Borský Svätý Jur 

- vypracovanie ekologických, protieróznych a krajinnotvorných zariadení a opatrení pre PPÚ v nasledujúcich katastrálnych územiach:

- k.ú. Ostrov (2007)
- k.ú. Košariská (2007)
- k.ú. Seč (2007)
- k.ú. Kostolná Ves (2008)
- k.ú. Čakany (2008)   >>

 

VEREJNÁ ZELEŇ

 Participácia na projektoch s EKOJET s.r.o. (2006 - 2007) ako zamestnanecké dielo

 Sadovnícke hodnotenie zelene:

- Obytné domy Brečtanová ulica, Koliba, Bratislava (2006)

- Bytový dom, Bellova ulica, Bratislava (2006)

- Predĺženie prívodného potrubia pitnej vody do obce Chorvátsky Grob - Čierna voda (2006)

- Bytový dom, Koceľova ulica, Bratislava (2007)

- Polyfunkčné centrum - Nová Mýtna, Mýtna ulica, Bratislava (2007)

- Slovasfalt, ulica svornosti, Bratislava (2007)

- Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta, Bratislava (2007)

Návrh zelene:

- Návrh zelene pre DUR, bytový dom Slnečnice, Staré Grunty, Bratislava (2007)

- Realizačný projekt strešnej zelene, polyfunkčný objekt Staré Grunty (2007)

- Realizačný projekt nového námestia Senica (2009) pre DEVIS s.r.o.

Evidencia zelene:

- Evidencia zelene sídlisko Adama Trajana a Prednádražia, Piešťany (2006)

- Inventarizácie zelene MČ Podunajské Biskupice, Bratislava (2007)

 

SÚKROMNÁ ZELEŇ

 Vypracovanie viacerých projektov rodinných záhrad:

- záhrady v obci Cerová,

- záhrada v Brezovej pod Bradlom,

- záhrada v obci Rohožník,


DOKUMENTÁCIA EIA
(posudzovanie vpylvov činnosti na životné prostredie)

- Veterný park Hradište pod Vrátnom (2007) v spolupráci s ENVIS, s.r.o.