ENVIROPROJEKT SK s.r.o.
Konateľ: Ing. Monika Holičová

Hollého 749/18
905 01 Senica

IČO: 45 698 724
DIČ: 202 309 5404

Tel.č. 0907/ 229 820
e-mail: enviroprojekt@enviroprojekt.sk